پچ کورد و پیگتیل فیبر

  • پچ کورد فیبر نوری اشنایدر دی جی لینک مناسب برای اتصال بین پچ پنل فیبر و سوئیچ شبکه می باشد .
  • پچ کورد فیبر اشنایدر دی جی لینک در مدل سینگل مود مناسب فیبر سینگل مود و مالتی مود مناسب فیبر مالتی مود می باشد.
  • پچ کورد فیبر اشنایدر دی جی لینک در دو مدل 50 میکرون و 62.5 میکرون موجود می باشد.
  •  دو سر پچ کورد فیبر اشنایدر دی جی لینک دارای کانکتورهای مختلفی  مانند LC-LC ، SC-FC ، LC-SC و SC-SC می باشد.
  • پچ کورد فیبر اشنایدر دی جی لینک قابلیت انعطاف بسیار بالایی دارد و براحتی نمی شکند . طول این پچ کوردها 1، 3 و 5 متری می باشد.
Outside Diameter (Simplex)  1.6mm x 3.0mm
Outside Diameter (Duplex)  1.6mm x 3.0mm
Minimum Cable Retention Strength  1.6mm: 11.24lbs (50 N)

 

Features

پچ کورد و پیگتیل فیبر اشنایدر دیجی لینک

برند : (Schneider Electric)

کشور: فرانسه

توضیحات:

  • پچ کورد فیبر نوری اشنایدر دی جی لینک مناسب برای اتصال بین پچ پنل فیبر و سوئیچ شبکه می باشد .
  • پچ کورد فیبر اشنایدر دی جی لینک در مدل سینگل مود مناسب فیبر سینگل مود و مالتی مود مناسب فیبر مالتی مود می باشد.
  • پچ کورد فیبر اشنایدر دی جی لینک در دو مدل 50 میکرون و 62.5 میکرون موجود می باشد.
  •  دو سر پچ کورد فیبر اشنایدر دی جی لینک دارای کانکتورهای مختلفی  مانند LC-LC ، SC-FC ، LC-SC و SC-SC می باشد.
  • پچ کورد فیبر اشنایدر دی جی لینک قابلیت انعطاف بسیار بالایی دارد و براحتی نمی شکند . طول این پچ کوردها 1، 3 و 5 متری می باشد.

Downloads

Datasheet

patch-cords-pigtails


Operations