پچ پنل فیبرکشویی

پچ پنل فیبر کشویی اشنایدر دی جی لینک مناسب جهت رک ، محفظه ای آلومینیومی است با قابلیت نصب در رک که اتصالات فیبردرآن نگهداری می شود و آداپتورهای اتصال به پچ کورد بر روی آن نصب می گردد به همراه کاست فیبر که کمترین شعاع خمش فیبر را ایجاد میکند.

Metal Box 44 X 410 X 330mm
Splice Tray 125 X 115 X 14mm
Panel 29 X 130 X 1.25 mm
Metal Box Aluminium powder coated
Splice tray Aluminium powder coated
Cable Spools Fire retardant plastic

Features

پچ پنل فیبرکشویی اشنایدر دی جی لینک

برند : (Schneider Electric)

کشور: فرانسه

توضیحات:

پچ پنل فیبر کشویی اشنایدر دی جی لینک مناسب جهت رک ، محفظه ای آلومینیومی است با قابلیت نصب در رک که اتصالات فیبردرآن نگهداری می شود و آداپتورهای اتصال به پچ کورد بر روی آن نصب می گردد به همراه کاست فیبر که کمترین شعاع خمش فیبر را ایجاد میکند.

Downloads

Datasheet

Digi-optiplus-op2-fib-


Operations