پچ پنل دیواری فیبر

پچ پنل فیبر اشنایدر دی جی لینک مدل دیواری ، محفظه ای آلومینیومی است با قابلیت نصب دررک که اتصالات فیبردرآن نگهداری می شود و آداپتورهای اتصال به پچ کورد بر روی آن نصب می گردد به همراه کاست فیبر که کمترین شعاع خمش فیبر را ایجاد میکند.

Dimensions  370x350x80(H*W*D)
Material  Box – Powder Coated Aluminum alloy Spool – FR Grade ABS Cable grommets – FR Grade Nylon Splice Tray – Aluminum + ABS
Splice Tray Dimensions  140 x 125 x 10mm

 

Features

پچ پنل دیواری فیبر اشنایدر دی جی لینک

برند : (Schneider Electric)

کشور: فرانسه

توضیحات:

پچ پنل فیبر اشنایدر دی جی لینک مدل دیواری ، محفظه ای آلومینیومی است با قابلیت نصب دررک که اتصالات فیبردرآن نگهداری می شود و آداپتورهای اتصال به پچ کورد بر روی آن نصب می گردد به همراه کاست فیبر که کمترین شعاع خمش فیبر را ایجاد میکند.

Downloads

Datasheet

Digi-optiplus-op2-fib-50


Operations