۱۳۹۶-۰۵-۰۹

کارگاه آموزشی تجهیزات IP-COM

این کارگاه آموزشی  در ارتباط با تجهیزات اکتیو IP-COM می باشد که بصورت ماهیانه و رایگان در تهران و شهرستان ها برگزار می شود.  کارآموزان در این […]
۱۳۹۶-۰۲-۰۶
آموزش شبکه های کامپیوتری

کارگاه فنی آموزش تجهیزات شبکه IP-COM – اردیبهشت ماه

کارگاه آموزشی فنی تجهیزات شبکه IP-COM این کارگاه آموزشی  در ارتباط با تجهیزات اکتیو IP-COM می باشد که بصورت ماهیانه و رایگان در تهران و شهرستان ها […]