۱۳۹۶-۰۸-۱۶

برگزاری کارگاه آموزشی تجهیزات شبکه – تجهیزات اکتیو IP-COM

کارگاه آموزشی تجهیزات شبکه- سوئیچ شبکه poe، اکسس پوینت، اکسس پوینت کنترلر این کارگاه آموزشی تجهیزات شبکه در ارتباط با تجهیزات اکتیو IP-COM می باشد که بصورت […]