۱۳۹۶-۰۹-۲۰
سمینار اشنایدر الکتریک و آیپیکام با حضور وردسان در قم

برگزاری سمینار تجهیزات پسیو اشنایدر الکتریک و تجهیزات اکتیو IP-COM در قم

برگزاری سمینار تجهیزات پسیو اشنایدر الکتریک و تجهیزات اکتیو IP-COM  با حضور وردسان و شبکه امین در قم این سمینار در آذر ماه 1396 با حضور جمعی […]