۱۳۹۶-۰۷-۲۹
ایپاس 2017

وردسان در شانزدهمین نمایشگاه بین المللی ایپاس(IPAS 2017 )

حضور وردسان در پانزدهمین نمایشگاه بین المللی ایپاس(IPAS) نمایشگاه ایپاس با حضور  شرکتهای داخلی و خارجی با معرفی دستاوردها و تجهیزات ایمنی و حفاظتی، در تاریخ 24 […]