۱۳۹۵-۰۶-۰۷
استاندارد POE چیست؟

استاندارد POE چیست؟

استاندارد POE چیست؟ (Power Over Ethernet) PoE   تکنولوژی است که امکان انتقال برق را روی کابل های شبکه امکان پذیر می سازد.  به عنوان مثال دوربین […]