۱۳۹۵-۱۰-۱۱
کارگاه آموزشی ip-com

کارگاه آموزشی فنی-فروش تجهیزات IP-COM

برگزاری کارگاه یک روزه آموزش فنی_فروش تجهیزات شبکه IP-COM ویژه کارشناسان فنی و فروش شرکتها زمان: 14 دیماه 1395 ساعت : 10 الی 12 مکان: چهار راه […]