کابل فیبر (بیرونی / داخلی) ساختمان

 • کابل فیبر نوری بدون آرمور Indoor/Outdoor اشنایدر دیجی لینک دارای مدل سینگل مود ( تک حالته) و مالتی مود( دو حالته) است.
 • کابل فیبر نوری اشنایدر مدل مولتی مود در دو استاندارد 50 میکرون و 62.5 میکرون، شامل سه تیپ متفاوت کابل OM1, OM2, OM3 می باشد که از لحاظ سرعت و کاربرد متفاوت می باشند.
 • کابل فیبر نوری اشنایدر مدل سینگل مود در استاندارد 9 میکرون موجود می باشد.
 • تحمل محدوده دمایی بین -40تا +75 درجه سانتیگراد.
 •  دارای ژاکت Halogen Free که در صورت آتش گرفتن گاز سمی از خود متصاعد نمی کند.
 • مقاوم در مقابل شعله ور شدن بدلیل داشتن ژاکت HDPE .
 • مقاوم در مقابل خمش و در عین حال ظریف و منعطف.
 • هسته کابل فیبر اشنایدر دیجی لینک ، کورنینگ آمریکا می باشد .
 • دارای استاندارد: EIA/TIA 568B , ISO/IEC 11801 .

 

Weight  90kg/km
Nominal Diameter  12 mm
Tensile Strength  2670N (Installation)
Crush Resistance  44 N/mm
Storage Temperature  -40°C to +75°C
Operating Temperature  -30°C to +70°C

Features

کابل فیبراشنایدردیجی لینک مناسب محیط بیرونی / محیط داخلی ساختمان 

برند : (Schneider Electric)

کشور: فرانسه

توضیحات:

 • کابل فیبر نوری بدون آرمور Indoor/Outdoor اشنایدر دیجی لینک دارای مدل سینگل مود ( تک حالته) و مالتی مود( دو حالته) است.
 • کابل فیبر نوری اشنایدر مدل مولتی مود در دو استاندارد 50 میکرون و 62.5 میکرون، شامل سه تیپ متفاوت کابل OM1, OM2, OM3 می باشد که از لحاظ سرعت و کاربرد متفاوت می باشند.
 • کابل فیبر نوری اشنایدر مدل سینگل مود در استاندارد 9 میکرون موجود می باشد.
 • تحمل محدوده دمایی بین -40تا +75 درجه سانتیگراد.
 •  دارای ژاکت Halogen Free که در صورت آتش گرفتن گاز سمی از خود متصاعد نمی کند.
 • مقاوم در مقابل شعله ور شدن بدلیل داشتن ژاکت HDPE .
 • مقاوم در مقابل خمش و در عین حال ظریف و منعطف.
 • هسته کابل فیبر اشنایدر دیجی لینک ، کورنینگ آمریکا می باشد .
 • دارای استاندارد: EIA/TIA 568B , ISO/IEC 11801 .

Downloads

Datasheet

outdoor-indoor-unarmoured-tube


Operations