پچ کورد فیبر

  • پچ کورد فیبر نوری سانت مناسب برای اتصال بین پچ پنل فیبر و سوئیچ شبکه می باشد .
  • پچ کوردهای فیبر سانت در مدل سینگل مود، مناسب فیبر سینگل مود هستند و در مالتی مود مناسب فیبر مالتی مود می باشند.
  • دو سر پچ کورد فیبر سانت دارای کانکتورهای مختلفی  مانند LC-LC ، SC-FC ، LC-SC و SC-SC ، FC-FC ، ST-ST می باشد.
  • پچ کورد فیبر سانت  قابلیت انعطاف بسیار بالایی دارد و براحتی نمی شکند. طول این پچ کوردها ۱، ۳ و ۵ متری می باشد.

Duplex Patch Cords 

Item Single Mode Multi mode
ST-ST Duplex Patch Cord ST/ST-S921 ST/ST-S924
SC-SC Duplex Patch Cord SC/SC-S922 SC/SC-S925
ST-SC Duplex Patch Cord ST/SC-S923 ST/SC-S926
ST-FC Duplex Patch Cord ST/FC-S940 ST/FC-S941
SC-FC Duplex Patch Cord SC/FC-S947 SC/FC-S949
LC-SC Duplex Patch Cord LC/FC-S944 LC/FC-S945
LC-LC Duplex Patch Cord LC/LC-S936 LC/LC-S933
FC-FC Duplex Patch Cord FC/FC-S935 FC/FC-S937
LC-FC Duplex Patch Cord LC/FC-S944 LC/FC-S945
ST-LC Duplex Patch Cord ST/LC-S932 ST/LC-S934

Simplex Patch Cords

Item Single Mode Multi mode
ST-ST Simplex Patch Cord ST/ST-S911 ST/ST-S914
SC-SC Simplex  Patch Cord SC/SC-S912 SC/SC-S915
ST-SC Simplex  Patch Cord ST/SC-S913 ST/SC-S916
ST-FC Simplex  Patch Cord ST/FC-S938 ST/FC-S939
SC-FC Simplex  Patch Cord ST/FC-S946 ST/FC-S947
LC-ST Simplex  Patch Cord SC/FC-S919 SC/FC-S909
LC-SC Simplex  Patch Cord LC/FC-S917 LC/FC-S918
LC-LC Simplex  Patch Cord LC/LC-S920 LC/LC-S910
FC-FC Simplex  Patch Cord FC/FC-S930 FC/FC-S931
LC-FC Simplex  Patch Cord LC/FC-S942 LC/FC-S943

 

Features

پچ کورد فیبرسانت

برند: سانت (sunet)

 کشور: تایوان

توضیحات :

  • پچ کورد فیبر نوری سانت مناسب برای اتصال بین پچ پنل فیبر و سوئیچ شبکه می باشد .
  • پچ کوردهای فیبر سانت در مدل سینگل مود، مناسب فیبر سینگل مود هستند و در مالتی مود مناسب فیبر مالتی مود می باشند.
  • دو سر پچ کورد فیبر سانت دارای کانکتورهای مختلفی  مانند LC-LC ، SC-FC ، LC-SC و SC-SC ، FC-FC ، ST-ST می باشد.
  • پچ کورد فیبر سانت  قابلیت انعطاف بسیار بالایی دارد و براحتی نمی شکند. طول این پچ کوردها 1، 3 و 5 متری می باشد.

Downloads

Datasheet

DUPLEX-SIMPLEX-PATCH-CORD


Operations