پچ پنل BLANK

پچ پنل بدون کیستون سانت در مدل یک یونیت ۲۴ پورت مناسب جهت استفاده در رک این پچ پنل را  می توان  با تعداد کیستون  کمتر از ۲۴ عدد و مدل های مختلف کیستون آرایش کرد.

Features

سانت BLANKپچ پنل 

برند : (Sunet)

کشور: تایوان

توضیحات:

پچ پنل بدون کیستون سانت در مدل یک یونیت 24 پورت مناسب جهت استفاده در رک این پچ پنل را  می توان  با تعداد کیستون  کمتر از 24 عدد و مدل های مختلف کیستون آرایش کرد.

Downloads

Datasheet

blank patch panel


Operations