پچ پنل فیبر نوری کشویی

پچ پنل فیبرکشویی سانت محفظه ای آلومینیومی با قابلیت نصب در رک است که اتصالات فیبر در آن نگهداری می شود و آداپتورهای اتصال به پچ کورد بر روی آن نصب می گردد. این پچ پنل دارای کاست فیبراست که کمترین شعاع خمش فیبر را ایجاد می کند. پچ پنل فیبر سانت مناسب کابل ۱۲ تا ۲۴ پورت می باشد.

Item Format Connector Type
SODFST12 ۱۲ Ports ST
SODFST24 ۲۴ Ports ST
SODFSC12 ۱۲ Ports SC
SODFSC24 ۲۴ Ports SC
SODFFC24 ۲۴ Ports FC

 

Features

پچ پنل فیبرنوری کشویی سانت

برند: سانت (sunet)

 کشور: تایوان

توضیحات :

پچ پنل فیبرکشویی سانت محفظه ای آلومینیومی با قابلیت نصب در رک است که اتصالات فیبر در آن نگهداری می شود و آداپتورهای اتصال به پچ کورد بر روی آن نصب می گردد. این پچ پنل دارای کاست فیبراست که کمترین شعاع خمش فیبر را ایجاد می کند. پچ پنل فیبر سانت مناسب کابل 12 تا 24 پورت می باشد.

Downloads

Datasheet

optical-fram-cabinet


Operations