نگهدارنده کابل ( کیبل منیجر)

نگهدارنده کابل سانت مدل در پوش دار،  یک یونیت  فلزی ، مناسب جهت قرارگرفتن در داخل رک بین پنل و سوئیچ شبکه. بوسیله نگهدارنده کابل از ریزش پچ کوردها بر روی سایر تجهیزات درون رک جلوگیری کرده ونظم بیشتری به آن می بخشد.

Features

نگهدارنده کابل ( کیبل منیجر) سانت

برند : (Sunet)

کشور: تایوان

توضیحات:

نگهدارنده کابل سانت مدل در پوش دار،  یک یونیت  فلزی ، مناسب جهت قرارگرفتن در داخل رک بین پنل و سوئیچ شبکه. بوسیله نگهدارنده کابل از ریزش پچ کوردها بر روی سایر تجهیزات درون رک جلوگیری کرده ونظم بیشتری به آن می بخشد.

Downloads

Datasheet

cable-managment


Operations