مفصل فیبر

  • مفصل فیبر نوری اشنایدر دی جی لینک FOSC، خواص عایقی بسیار خوب جهت محافظت نقاط اتصال کابل های فیبر نوری در برابر شرایط نامساعد محیط ایجاد می کنند. دارای 1 تا 4 دریچه ورودی کابل در انتهای مفصل
  • طراحی این مفصل به گونه ایست که کمترین فضای ممکن را اشغال کرده و وزن بسیار کمی دارند.
Splice tray 1- 4
Outlet ports 4 x 16mm
Operating Temperature – 20°C to 80°C

Features

مفصل فیبر اشنایدر دیجی لینک

برند : (Schneider Electric)

کشور: فرانسه

توضیحات:

  • مفصل فیبر نوری اشنایدر دی جی لینک FOSC، خواص عایقی بسیار خوب جهت محافظت نقاط اتصال کابل های فیبر نوری در برابر شرایط نامساعد محیط ایجاد می کنند. دارای 1 تا 4 دریچه ورودی کابل در انتهای مفصل
  • طراحی این مفصل به گونه ایست که کمترین فضای ممکن را اشغال کرده و وزن بسیار کمی دارند

Downloads

Operations