قاب پشت (Back Box)

  • قاب پشت سانت مناسب جهت نصب توکار پریز شبکه  در ابعاد:
  • ۴۵*۸۶*۸۶ میلی متر
  • ۳۵*۸۶*۸۶ میلی متر
  • ۳۵*۷۲*۱۱۵ میلی متر
  • در رنگبندی سفید و کرم
Item Description Size
SBACKBSS Back Box ۸۶*۸۵*۳۵mm
SBACKBSS Back Box ۸۶*۸۵*۴۵mm
SBACKBSD Back Box ۱۱۵*۷۲*۳۵mm

Features

قاب پشت (Back Box)

 برند : (sunet )

کشور: تایوان

توضیحات :

قاب پشت سانت مناسب جهت نصب توکار پریز شبکه  در ابعاد:

  • 45*86*86 میلی متر
  • 35*86*86 میلی متر
  • 35*72*115 میلی متر
  • در رنگبندی سفید و کرم

Downloads

Datasheet

backbox-surface


Operations