آچار پرس

آچار پرس شبکه وتلفن سانت دارای ۲ یا ۳ ورودی هستند . ورودی اول  ۸ پین و مخصوص کانکتورهایRJ 45 است و ورودی دوم  ۶ پین مخصوص کانکتورهایRJ 11, RJ12  می باشد . ورودی سومی برای کانکتورهای کوچکتر مخصوص گوشی تلفن هستند . دارای قفل اتومات جهت بستن آچار می باشند.

Features

آچار پرس

برند : (Sunet)

کشور: تایوان

توضیحات:

آچار پرس شبکه وتلفن سانت دارای ۲ یا ۳ ورودی هستند . ورودی اول  8 پین و مخصوص کانکتورهایRJ 45 است و ورودی دوم  6 پین مخصوص کانکتورهایRJ 11, RJ12  می باشد . ورودی سومی برای کانکتورهای کوچکتر مخصوص گوشی تلفن هستند . دارای قفل اتومات جهت بستن آچار می باشند.

Downloads

Datasheet

tools


Operations