۱۳۹۵-۰۶-۱۷
ایران کام مشهد

حضور وردسان درنمایشگاه بین‌المللی کامپیوتر «ایران کام» و شهر هوشمند

نمایشگاه بین‌المللی کامپیوتر «ایران کام» و شهر هوشمند   نوزدهمین نمایشگاه بین المللی کامپیوتر و ماشین های اداری و هفتمین نمایشگاه تخصصی شهر هوشمند تحت عنوان “ایرانکام […]